Акция "Поздравь своего учителя!" Обсуждение Акция "Поздравь своего учителя!" http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya Mon, 12 Sep 2016 12:04:00 +0300 JComments RE: Акция "Поздравь своего учителя!" http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-576 Татьяна Антоновна Wed, 05 Oct 2011 20:20:38 +0300 http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-576 RE: Акция "Поздравь своего учителя!" http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-575 Антон 24 Wed, 05 Oct 2011 05:50:50 +0300 http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-575 RE: Акция "Поздравь своего учителя!" http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-574 Виталий I Tue, 04 Oct 2011 22:00:32 +0300 http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-574 RE: Акция "Поздравь своего учителя!" http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-573 Виталий I Tue, 04 Oct 2011 21:56:15 +0300 http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-573 RE: Акция "Поздравь своего учителя!" http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-572 Аномалия Петровна Tue, 04 Oct 2011 21:54:29 +0300 http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-572 RE: Акция "Поздравь своего учителя!" http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-571 Виталий I Tue, 04 Oct 2011 21:53:36 +0300 http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-571 RE: Акция "Поздравь своего учителя!" http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-570 Наталья Tue, 04 Oct 2011 21:46:10 +0300 http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-570 RE: Акция "Поздравь своего учителя!" http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-569 Виталий I Tue, 04 Oct 2011 21:43:45 +0300 http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-569 RE: Акция "Поздравь своего учителя!" http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-568 Наталья Tue, 04 Oct 2011 21:41:22 +0300 http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-568 RE: Акция "Поздравь своего учителя!" http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-567 Наталья Tue, 04 Oct 2011 21:40:21 +0300 http://zernograd.ru/poslednie-novosti/aktsiya-pozdrav-svoego-uchitelya#comment-567